enespl

Warunki korzystania

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej pod adresem http://server980447.nazwa.pl/totiuso_com/, należącej do firmy TOTIUSO GLOBAL CR S.R.L., zarejestrowanej w Kostaryce pod numerem 4062001092716. Korzystając z tej strony akceptujesz te warunki w całości. Nie kontynuuj korzystania ze tej strony internetowej, jeśli nie akceptujesz wszystkich warunków określonych na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych warunków korzystania, oświadczenia o ochronie prywatności i informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszelkich umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby uzyskującej dostęp do tej witryny i akceptującej Warunki firmy. „Firma”, „My”, „Nasz” i „Nasza” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas samych lub do Klienta lub nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej usługi dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, czy to poprzez formalne spotkania o ustalonym czasie trwania, czy też w jakikolwiek inny sposób, w wyraźnym celu spełnienia Potrzeby klienta w związku ze świadczeniem przez firmę określonych usług / produktów, zgodnie z obowiązującym prawem Kostaryki. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i / lub on / ona lub oni, są uważane za zamienne, a zatem odnoszą się do tego samego.

Pliki Cookie – „Ciasteczka”

Używamy plików cookie (ciasteczek). Korzystając ze strony internetowej TOTIUSO GLOBAL CR S.R.L (http://server980447.nazwa.pl/totiuso_com/), wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z polityką prywatności TOTIUSO GLOBAL CR S.R.L. Większość współczesnych interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika z każdej wizyty. Pliki cookie są używane w niektórych obszarach naszej witryny, aby umożliwić funkcjonalność tego obszaru i łatwość użytkowania dla osób odwiedzających. Niektórzy z naszych partnerów mogą również wykorzystywać pliki cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, TOTIUSO GLOBAL CR S.R.L i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na http://server980447.nazwa.pl/totiuso_com/. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać i / lub drukować strony z http://server980447.nazwa.pl/totiuso_com/ na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

 • powielać ani kopiować materiałów z naszej strony internetowej
 • sprzedawać, wypożyczać lub licencjonować materiałów z naszej strony internetowej

Komentarze użytkowników

 1. Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać z dniem jej opublikowania.
 2. Niektóre części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii, informacji, materiałów i danych („Komentarze”). TOTIUSO GLOBAL CR S.R.L nie przegląda i nie edytuje komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie internetowej, a komentarze nie odzwierciedlają poglądów ani opinii TOTIUSO GLOBAL CR S.R.L, jej przedstawicieli lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają pogląd i opinię osoby, która publikuje taki pogląd lub opinię. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo TOTIUSO GLOBAL CR S.R.L. nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakiekolwiek straty, koszty, odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się komentarzy na tej stronie.
 3. TOTIUSO GLOBAL CR S.R.L. zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które według własnego uznania są nieodpowiednie, obraźliwe lub w inny sposób naruszają niniejsze Warunki.
 4. Gwarantujesz i oświadczasz, że:
  1. Jesteś uprawniony do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne licencje i zgody;
  2. Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych, ani innych praw własności osób trzecich;
  3. Komentarze nie zawierają zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów lub materiałów stanowiących naruszenie prywatności
  4. Komentarze nie będą wykorzystywane do nakłaniania lub promowania działalności gospodarczej lub obyczajowej lub prezentacji działalności handlowej lub działalności niezgodnej z prawem.
 5. Niniejszym udzielasz TOTIUSO GLOBAL CR S.R.L niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, reprodukowanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, reprodukowania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Linki do naszych treści

 1. Następujące organizacje mogą linkować do naszej witryny bez uzyskania pisemnej zgody:
  1. Agencje rządowe;
  2. Wyszukiwarki;
  3. Organizacje informacyjne;
  4. Dystrybutorzy katalogów online, gdy umieszczają nas w katalogu, mogą w ten sam sposób linkować do naszej strony internetowej sposób, w jaki hiperłącza do stron internetowych innych notowanych firm;
 1. Organizacje te mogą umieszczać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście strony linkującej.
 2. Możemy rozpatrywać i zatwierdzać według własnego uznania inne żądania linków od następujących rodzajów organizacji:
  1. powszechnie znane źródła informacji dla konsumentów i/lub firm, takie jak izby handlowe.
  2. strony społecznościowe
  3. stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne, w tym witryny charytatywne,
  4. dystrybutorzy katalogów online;
  5. portale internetowe;
  6. instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli stwierdzimy, że: (a) link nie odbije się niekorzystnie na nas lub naszych partnerach; (b) organizacja nie ma problemów prawnych z naszą firmą i/lub z naszymi partnerami; (c) umieszczenie linku przyniesie wymierne korzyści dla naszej firmy; oraz (d) w przypadku gdy link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub jest w inny sposób spójny z treściami redakcyjnymi w biuletynie lub podobnym produkcie wspierającym misję organizacji.

Organizacje te mogą umieszczać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie internetowej, o ile link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie oznacza fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście strony strony linkującej.

Jeśli należysz do organizacji wymienionych powyżej i chcesz zamieścić link do naszej strony, musisz nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu i/lub adres e-mail), a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz utworzyć łącze do naszej witryny internetowej, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do której chcesz utworzyć link. Odczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej witryny w następujący sposób:

 1. Używając naszej nazwy; lub
 2. za pomocą bezpośredniego linka do naszych zasobów; lub
 3. użycie opisów, które mają związek z tematyką naszej strony

Użycie logo TOTIUSO GLOBAL CR S.R.L ani innych materiałów graficznych nie jest dozwolone bez uzyskania pisemnej zgody.

Ramki iframe

Bez uprzedniej wyraźnej, pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych ani używać innych technik, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo w dowolnym momencie i według własnego uznania, aby poprosić o usunięcie wszystkich linków lub jakiegokolwiek konkretnego linku do naszej strony internetowej. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej strony internetowej na takie żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie. Umieszczając link do naszej strony internetowej, zgadzasz się na przestrzeganie tych warunków i zasad dotyczących linkowania.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli okaże się, że jakikolwiek link na naszej stronie internetowej lub jakakolwiek linkowana strona internetowa budzi zastrzeżenia z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami w tej sprawie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani, ani też do tego, aby odpowiedzieć na takie żądanie.

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje na tej stronie internetowej były prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie zobowiązujemy się również do zapewnienia dostępności strony internetowej ani aktualizacji materiałów na stronie.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści pojawiające się na Twojej stronie internetowej. Zgadzasz się zabezpieczyć nas i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z lub opartymi na Twojej Witrynie. Żadne łącza do naszej strony nie mogą pojawiać się na żadnej stronie witryny ani w żadnym kontekście zawierającym treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, nieprzyzwoite lub kryminalne, lub które w inny sposób naruszają lub opowiadają się za naruszeniem jakichkolwiek prawa stron trzecich.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej strony internetowej (w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje wynikające z prawa w odniesieniu do zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i / lub stosowanie rozsądnej opieki i umiejętności). Nic w tym oświadczeniu nie będzie:

 1. ograniczać lub wykluczać naszą lub twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania;
 2. ograniczać lub wyłączać naszą lub twoją odpowiedzialność za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 3. ograniczać nasze lub nasze zobowiązania w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 4. wykluczać wszelkie nasze zobowiązania, których nie można wykluczyć zgodnie z obowiązującym prawem.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji oraz w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności lub w związku z przedmiotem wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) oraz z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego.

W zakresie, w jakim strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

TOTIUSO – We Do Travel Right!

 

Używamy ciasteczek (plików cookie), aby zapewnić Ci najlepszą jakość naszej strony.
AkceptujęPolityka Prywatności

GDPR

 • Privacy Policy
 • Polityka Prywatności
 • Política de privacidad

Privacy Policy

Read full text: Privacy Policy

Polityka Prywatności

Przejdź do całego tekstu: POLITYKA PRYWATNOŚCI

Política de privacidad

Leer texto completo: Política de privacidad